By: David Chung 比 『衣、食、住、行』 更大潛力 的共享經濟商業模式 "個人工作時間交換平台" 香港未有,企業想做,一定要快手! https://vimeo.com/277142282  
By: David Chung 完全唔用明星做代言人,客戶喜愛指數一樣爆燈,而且,效果是全國震撼 ! 創新營銷方式,企業一定要識...... https://vimeo.com/275949036  
By: David Chung 神奇旅行喼, 就算用家合埋雙眼及收起雙手 也能夠準確平安到步, 用家體驗一定好 企業如要顧客用得開心,必須在設計上行多幾步。 https://vimeo.com/277141672  
As a principal designer for GE Healthcare, Doug had been designing diagnostic imaging equipment for more than 20 years when he realized that...
By: David Chung 顧客未買產品時已興奮,唔駛再驚佢看其他產品! 令顧客看一眼後,便終身難忘的方式,企業一定要識......... https://vimeo.com/277140294  
By: David Chung 如果企業只有「一張紙」及「幾枝筆」的資源, 怎樣才可設計一個『令客戶銘記於心的服務』 及『贏得YouTube上過百萬個 view』? https://vimeo.com/275948262 https://vimeo.com/innoedge/...
By: David Chung 有教無類,任勞任怨,教你所想,還可以隨時隨地,教到你識為止 ! 這個美容老師好唔好? 今時今日,如要留住客戶心,企業必須做得到..... https://vimeo.com/277143555       &n...
By: David Chung 今天的香港,約一半市民屬「月光族」,部分甚至要靠借貸度日, 而國內人在香港的投資亦受限制,傳統投資儲蓄市場已變成「紅海」,下一個「藍海」何時出現呢 ? Stash 的商業模式是跟使用者興趣來推薦投資項目,並透過極小額度投資開始有效降低門檻及吸納更大...
By: David Chung 實體店鋪模式的革命性反擊, 為客戶創造出非凡暢快無憂體驗, 線上商店望塵莫及 企業如要提升實體店競爭力, 這個突破模式,一定要識! https://vimeo.com/277143094      
Cindy Tripp joined P&G in 1988 on the Charmin Brand. In 1989 she was promoted to Assistant Brand Manager, Puffs and in 1992 she was prom...