By: David Chung
有教無類,任勞任怨,教你所想,還可以隨時隨地,教到你識為止 !
這個美容老師好唔好?
今時今日,如要留住客戶心,企業必須做得到…..