By: David Chung 如果企業只有「一張紙」及「幾枝筆」的資源, 怎樣才可設計一個『令客戶銘記於心的服務』 及『贏得YouTube上過百萬個 view』? https://vimeo.com/275948262 https://vimeo.com/innoedge/...
By: David Chung 完全唔用明星做代言人,客戶喜愛指數一樣爆燈,而且,效果是全國震撼 ! 創新營銷方式,企業一定要識...... https://vimeo.com/275949036  
By: David Chung 食客餓住等入餐廳,唔止全無怒氣, 而且越等越開心,越等越興奮, 這些卓越服務模式,服務企業一定要識。 https://vimeo.com/275949629  
By: David Chung 顧客未買產品時已興奮,唔駛再驚佢看其他產品! 令顧客看一眼後,便終身難忘的方式,企業一定要識......... https://vimeo.com/277140294  
By: David Chung 全能餐桌代替所有樓面員工,顧客自行配撘、娛樂、結賬更輕鬆。 三贏創新方式,企業一定要識...... https://vimeo.com/275950721  
By: David Chung 實體店鋪模式的革命性反擊, 為客戶創造出非凡暢快無憂體驗, 線上商店望塵莫及 企業如要提升實體店競爭力, 這個突破模式,一定要識! https://vimeo.com/277143094      
By: David Chung 做運動時,耳機除了播音樂外,還可有什麼極有價值功能 ? 創新的耳機已能像教練一樣,鼓勵你做好D,叫你做快D及及時叫你休息下,正唔正 ? https://vimeo.com/277139872  
By: David Chung 有教無類,任勞任怨,教你所想,還可以隨時隨地,教到你識為止 ! 這個美容老師好唔好? 今時今日,如要留住客戶心,企業必須做得到..... https://vimeo.com/277143555       &n...
By: David Chung 善用寵物的獨特親和力 平凡服務也能變成非常出色 這個重要創新秘訣,  企業一定要識......... https://vimeo.com/275951196  
By: David Chung 比 『衣、食、住、行』 更大潛力 的共享經濟商業模式 "個人工作時間交換平台" 香港未有,企業想做,一定要快手! https://vimeo.com/277142282